KAMINA ÇƏKMƏK

udmaq (adətən, nağıllarda əjdahaya aid edilən ifadə).

KAMERAYA DÜŞMƏK
KANDARI YAĞIR ELƏMƏK