KAM₂

is.
: kamına çəkmək – udmaq.
Əjdaha itaət edib cəhənnəmi çəkdi kamına. Ə.Haqverdiyev.
İkibaşlı əjdaha kimi [sel] ağzını açıb, bizi kamına çəkmək istəyirdi. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KAM kam bax 1. arzu; 2. ləzzət 1
  • KAM murad — dilək — istək — arzu

Etimologiya

  • KAM Fars dilində iki mənası var: 1) arzu 2) damaq, ağız. İkinci məna zəminində dişlə bağlı qamaş feili əmələ gəlib
  • KAM alm. kamm – yal
KALVİNİ́ZM
KAM

Digər lüğətlərdə