KAMAL

kamal bax 1. elm 1; 2. ağıl I; 3. ləyaqət 1

KAM
KAMALLI

Digər lüğətlərdə