KAMAN

Farscadır, “yay” (“yay-ox” deyirik) deməkdir (qövsvarı olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAM
KAMPOS

Digər lüğətlərdə