KANDARI YAĞIR ELƏMƏK

bir yerə hədsiz çox gedib-gəlmək.

KAMINA ÇƏKMƏK
KANDARINA AYAQ BASMAMAQ