KANUN

KANUN1

ə. 1) odqabı, manqal; 2) soba.

KANUN2

ə. süryani təqvimində: ay adı. Kanuni-əvvəl dekabra uyğun gələn ayın adı; kanuni-sani yanvara uyğun gələn ayın adı.

KANKƏN
KAR

Digər lüğətlərdə