KAPUT

adj məhv olmuş; işi bitmiş; My bike is kaput Mənim velosipedim xarab olub

KANGAROO
KAZAKH

Digər lüğətlərdə