KAR AŞMAMAQ

faydası, xeyri olmamaq, bir işə yaramamaq.

KANDARINA AYAQ BASMAMAQ
KAR SALMAQ

Digər lüğətlərdə