KARINA GƏLMƏK

gərəkli, yararlı olmaq, köməyi, xeyri dəymək; ~ işə yaramaq.

KARIN KÖNLÜNDƏKİ
KARVAN BAĞLAMAQ