KARŞÜNAS

f. 1) iş bacaran, iş bilən; 2) mütəxəssis.

KARSAZİ
KARÜ BAR