KAR

1. KAR, SAĞIR (qulağı eşitməyən) [Bala Sultan:] Məgər qulaqlarınız kardır (sağırdır)? Adama neçə dəfə sözü deyərlər? (C.Məmmədquluzadə).

2. kar bax iş 1

3. kar bax təsir

KAPİTALİZM
KARAGƏLƏN

Digər lüğətlərdə