KAR

f. 1) iş, əməl; 2) qazanc, fayda; 3) təsir; 4) peşə, sənət.

KANUN
KARAGAH

Digər lüğətlərdə