KARA GƏLMƏK (YETMƏK)

bax: karına gəlmək.

KAR SALMAQ
KARDAN DÜŞMƏK