KARDAN DÜŞMƏK

yararsız hala gəlmək, effekti olmamaq; qocalmaq, zəifləmək; ~ heydən düşmək, zırdan düşmək.

KARA GƏLMƏK (YETMƏK)
KARIN KÖNLÜNDƏKİ