KARVAN YÜKÜNÜ MƏNZİLƏ ÇATDIRMAQ

yaşlanmaq, qocalmaq, bir ömür yaşamaq.

KARVAN BAĞLAMAQ
KASIBLIĞIN DAŞINI ATMAQ