KARVAN

KARVAN (sıra ilə hərəkət edən heyvan, dəvə dəstəsi) Dərhal Fəxrəddin və Ələddin dərhal çadırlardan çıxıb yaxınlaşmaqda olan karvanı istiqbal etdilər (M.S.Ordubadi); DƏSTƏ Bu dəstə Nizamidən .. idi (M.S.Ordubadi); QAFİLƏ [Hacı Qəmbər:] Sağ qulağım çağırır ki, vurulan qafilə sənindir, kirədar neçün ağlar? (N.Vəzirov).

KARTOQRAFIYA
KARVANÇI

Значение слова в других словарях