KARVAN

f. bir-birinin ardınca gedən dəvə və s.; avtomaşın, gəmi və s. dəstəsi.

KARÜ ZAR
KARVANSƏRA

Digər lüğətlərdə