KARVAN

Qədim hind dilində dəvəyə karvan deyiblər. Farslar isə dəvə qatarına karvan deyirlər. Deməli, karvan tarixi baxımdan hind sözüdür, dəvə ilə bağlıdır. İndi məna bir qədər genişlənib, yəni dəvədən kənara çıxıb (maşın karvanı və s. deyirik). Bizdə tarixən karvan yerinə arqış kəlməsindən istifadə olunub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KARTOMETRİYA
KASIB

Digər lüğətlərdə