KARZAR

f. 1) dava, vuruş, döyüş; 2) dava yeri, döyüş meydanı.

KARVANSƏRAY
KASANƏ