KASNİ

ə. zərif yarpaqları və mavi gülləri olan dərman bitkisi.

KASİD
KAST

Digər lüğətlərdə