KATİB

ə. 1) yazı işləri ilə məşğul olan adam; mirzə; 2) bəzi təşkilatların seçkili rəhbəri.

KAŞKİ
KATİBANƏ

Digər lüğətlərdə