KAZAN

İki yozumu məlumdur: Qazan (şəhər çökəklikdə olduğundan) və Qazan xanın adı ilə bağlayırlar. Tatarlar Qazan xanın nəslindən ola bilərlər. İkinci mü­la­hi­zə daha inandırıcıdır. Qazan xanın adını qazmaq(öldürən, dəfn edən, yerə bas­dıran) feili ilə də bağlamaq mümkündür və semantik baxımdan Orxan adına yaxınlasır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAZAK1
KEÇƏ

Значение слова в других словарях