KAZİM

ə. qəzəbini udan, hirsinin qarşısını ala bilən.

KAZİBANƏ
KEF