KEÇƏÇİ

is.
1. Yundan keçə hazırlayan, keçə atan usta; keçəatan, keçəbasan.
[Keçmişdə] Bakıda ümumiyyətlə peşəkarlar: keçəçi, dabbağ, dərzi … və sairə çox olardı. H.Sarabski.

2. Keçə hazırlanan və satılan dükan və s.
KEÇƏCƏK
KEÇƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə