KEÇƏL BAŞDA DƏLLƏKLİK ÖYRƏNMƏK

mənasız, nəticəsi olmayan faydasız işlə məşğul olmaq.

KASIBLIĞIN ÜZÜ QARA OLSUN
KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT