KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT

rəva bilinmədiyi halda nəyi isə öz vəsaiti hesabına əldə edən adam haqqında işlədilən ifadə.

KEÇƏL BAŞDA DƏLLƏKLİK ÖYRƏNMƏK
KEÇƏL SUYA GETMƏZ