KEÇƏLƏKƏRKƏS

is. zool. Dağlıq yerlərdə yaşayan, leş və cəmdək yeyən şığıyıcı, caynaqlı quş; toğlugötürən, kərkəs.
KEÇƏLBAŞ
KEÇƏLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə