KEFİ KÖKƏLMƏK

şadlanmaq; ~ kefi açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi gəlmək.

KEFİ KÖK, DAMAĞI ÇAĞ
KEFİ SAZ