KEFİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)

inciməsinə səbəb olmaq, incitmək; ~ qəlbinə dəymək (toxunmaq), kefinə soğan doğramaq, qanını qaraltmaq.

KEFİNDƏN QALMAMAQ
KEFİNƏ SOĞAN DOĞRAMAQ