KEFİNDƏN QALMAMAQ

daim kef, nəşə içərisində yaşamaq, heç nəyi vecinə almamaq.

KEFİ SAZ
KEFİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)