KERB

n kənar, qıraq (yolun, meşənin və s.); bordyur (yolda)

KENNEL
KERCHIEF