KETTLE

n çaydan; to put the ~ on the stove çaydanı peçin üstünə qoymaq

KETCHUP
KETTLE-DRUM