KEY

key1

n açar; the car ~s maşın açarları

key2

adj əsas, aparıcı; ~ industries əsas sənaye sahələri; ~ position əsas / hakim mövqe; ~ word əsas söz

KETTLE-DRUM
KEYHOLE

Digər lüğətlərdə