KEYFİ

ə. 1) keyfi istədiyi kimi; 2) ixtiyari, iradi; 3) keyfiyyətli.

KEYFƏR
KEYFİYYƏT