KEYSTONE

n 1. mem. qovuşaq daşı (tağda); 2. təməl / guşə daşı; əsas prinsip

KEYNOTE
KICK