kiçilmək

küçülmek

kiçik meşə
kif atmaq

Digər lüğətlərdə