KİFİRLİK

KİFİRLİK – GÖZƏLLİK – Yox canım! Qumru hara, belə kifirlik, neybətlik hara! (Mir Cəlal); Qırmızı paltar və üzünə tökülən qara zülflər qızın nazik bədəninə daha da gözəllik verirdi (Çəmənzəminli).

KİFİRLƏŞMƏK
KİFLİ

Digər lüğətlərdə