KİFİRLİK

i. ugliness

KİFİRLƏŞMƏK
KİFLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə