KİFLİ

sif. Kifi olan, kif iyi verən, kif bağlanmış.
[Sayalının] …kifli, üfunətli düyünçələrində … nə desən tapılardı. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİFLİ cəngli — barlı

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KİFLİ KİFLİ – SAF Onda onun kifli, üfunətli düşüncələrində bitdən sirkəyədək nə desən tapılardı (Mir Cəlal); Mavi, saf sular sakitsakit axırdı (S
KİFLƏTMƏK
KİFSİMƏ

Digər lüğətlərdə