KİLİDLƏNMƏ

Kilidlənmək”dən f.is.
KİLİDLƏMƏK
KİLİDLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə