KİLİM

is. [ fars. ] Yun və ya pambıqdan toxunan zolaqlı, xovsuz palaz növü. Kilimə bürün, el ilə sürün. ( Ata. sözü ).
Qadınların kimisi yun darayır, ip əyirir, kimisi xana qurub kilim toxuyurdu. A.Şaiq.

KİLİDLİ
KİLİMARASI

Digər lüğətlərdə