KILOGRAMME

kilogram (və ya kilogramme)

n (qısa forması: kg) kiloqram

KILOGRAM
KILOMETRE

Digər lüğətlərdə