KILOMETRE

n (qısa forması: km) kilometr

KILOGRAMME
KILOWATT

Digər lüğətlərdə