KİLOMETRLİK

is. Saylardan sonra gələrək məsafənin neçə kilometrdən ibarət olduğunu bildirir.
Gorusun bir neçə kilometrliyində Nəbi Qarabağa gedən tacirlərə rast gəlir. Qaçaq Nəbi”.
Fərmanın qış binası kəndin on kilometrliyində yerləşmişdi. İ.Əfəndiyev.

KİLOMETRÁJ
KİLOVÁT

Digər lüğətlərdə