KİLOQRAMMÉTR

[ fr. kilo, yun. gramma və metron] 1 kiloqram ağırlığında cismi 1 metr yüksəkliyə qaldırmaq üçün görülən işin ölçü vahidi.
KİLOQRAMLIQ
KİLOMÉTR

Digər lüğətlərdə