KİLOVÁT-SAAT

[ fr. kilo ing. xüs. is.ər. saat] fiz. 1 kilovat gücündə elektrik cərəyanının 1 saat ərzində gördüyü işə bərabər olan elektrik cərəyanı vahidi.
KİLOVÁT
KİLSƏ

Digər lüğətlərdə