KİLOVÁT

[ fr. kilo və ing. xüs. is. -dən] fiz. 1000 vata bərabər olan elektrik cərəyanının güc vahidi.
KİLOMETRLİK
KİLOVÁT-SAAT

Digər lüğətlərdə