KIND-HEARTED

adj rəhmli, rəhmdil, mərhəmətli; xeyirxah; a ~ man xeyirxah adam

KIND
KINDERGARTEN