KINDLY

kindly1

adj xoşxasiyyət, mərhəmətli, səmimi, dostcasına, mehriban; ~ smile səmimi təbəssüm; ~ advice dostcasına məsləhət

kindly2

adv xeyirxahlıqla, iltifatla, mehribanlıqla, dostcasına; səmimiyyətlə; to speak ~ səmimiyyətlə danışmaq; to answer ~ mehribanlıqla cavab vermək

KINDLING
KINDNESS