KLAN

is. [ ing. ] Qohumların bir-biri ilə təsərrüfat, maliyyə və s. əlaqələri olan, birbirini qoruyan nəsli və ya qrupu.
KİZB
KLAPAN

Digər lüğətlərdə